Guide: Sådan vælger og monterer du dit parasolbeslag

Guide: Sådan vælger og monterer du dit parasolbeslag

Hvilke altanparasoller, du kan vælge mellem, afhænger af målene på dit altangelænder. Det er derfor vigtigt, at du forinden køb af både parasol og beslag foretager en opmåling af gelænderet. Af mærket Balcony Living Cph udbyder vi syv forskellige beslag, der passer til forskellige størrelser altangelændere, forskellige parasoller og monteres forskelligt. Vi har her samlet en guide til hvilke mål, der passer til hvilke beslag, hvilke beslag, der passer til hvilke parasoller, og hvordan hvert beslag monteres på dit altangelænder.

Sams og Smart

Parasolbeslagene Sams (se billede 1) og Smart (se billede 2) passer begge til et fladt altangelænder og minder meget om hinanden. For at vurdere om beslagene passer til dit altangelænder, skal du måle dit altangelænders højde, der skal være 2-5 cm. Vi anbefaler herudover, at bredden på dit gelænder skal være minimum 4 cm for at sikre, at beslagene vil sidde godt fast. Mål derfor også gerne bredden på dit altangelænder.

Imødekommer dit altangelænder målene, vil du med Sams have mulighed for at anskaffe dig parasollerne Ellen, Locarno og Siesta, da beslaget kun passer til parasoller med en rørdiameter på Ø25 mm. Med Smart beslaget vil du have flere muligheder. Du kan nemlig vælge mellem alle parasoller med en rørdiameter på mellem Ø25 og Ø35 mm, dvs. parasollerne Ellen, Locarno, Siesta, Stine, Alu-Smart Easy, Alu-Twist Easy, Flex-Roof og Novara.

Når du har modtaget både beslag og parasol, skal begge monteres. Både Sams og Smart følger samme fremgangsmåde. Du fjerner blot den lange skrue, så du kan placere beslaget dér på altangelænderet, hvor du ønsker at have parasollen. Herefter skruer du skruen godt fast igen, og du vil nu have monteret beslaget. For at give plads til parasolstangen, skal du nu kun løsne skruen på siden af beslaget. Når du har placeret altanparasollen, skal du stramme skruen endnu engang, så parasollen sidder godt i spænd. 

 

Hans

Parasolbeslaget Hans er særligt velegnet til et afrundet altangelænder og kan både placeres over og under altangelænderet – alt afhængig af gelændertype – og mellem altantremmerne. For at vurdere om beslaget passer til dit altangelænder, skal du derfor måle altangelænderets bredde, der maksimalt må være 8,5 cm, gelænderets højde, der maksimalt må være 9 cm, og afstanden mellem tremmerne, der minimum skal være 7 cm.

Passer parasolbeslaget til dit altangelænder, har du frit valg på alle hylder mellem vores parasoller, da beslaget både kan fås til parasoller med en rørdiameter på op til Ø28 og Ø38 mm.

For at montere både beslag og parasol skal du først løsne de to skruer, så du kan frigøre den del af beslaget, der ligner et håndtag. Når du har gjort det, kan du placere beslaget dér, hvor du ønsker parasollen og igen samle beslaget via skruerne. Beslaget er nu monteret, og du kan herefter løsne de skruer på beslaget, der skal gøre plads til parasolstangen og stramme til igen, når du har placeret parasollen.

 

Tyge

Tyge minder meget om Hans – dog stærkere og med større stabilitet. Tyge er derfor også velegnet til et afrundet altangelænder og kan placeres både over og under altangelænderet alt afhængig af gelændertype. For at vurdere om beslaget passer til dit altangelænder, skal du måle altangelænderets bredde, der maksimalt må være 8 – 8,5 cm, og gelænderets højde, der maksimalt må være 6 cm.

Tyge tilbyder, ligesom Hans, frit valg på alle hylder mellem vores altanparasoller, da beslaget både kan fås til parasoller med en rørdiameter på op til Ø28 og Ø38 mm. Monteringen af både beslag og parasol følger samme fremgangsmåde som tilfældet ved Hans parasolbeslaget.

 

Frey

Frey parasolbeslaget er specialudviklet til at sikre stabil og sikker fastgørelse af din altanparasol. For at finde frem til om beslaget passer til dit altangelænder, skal du måle afstanden mellem tremmerne, der maksimalt må være 14 cm, og dybden på tremmerne, der maksimalt må være 5 cm.

Passer målene, vil du også med Frey have mulighed for at vælge mellem alle de altanparasoller, vi udbyder, fordi beslaget både kan fås til parasoller med en rørdiameter på op til Ø28 og Ø38 mm.

For at montere Frey, skal du først skille beslaget ad ved at skrue skruerne bag på beslaget af og fjerne bagstykket. Herefter vil det være dig muligt at placere beslaget dér på altangelænderet, hvor du ønsker at have din parasol. Herefter skal du igen fastsætte bagstykket med skruerne. Du vil nu have monteret beslaget og være klar til at løsne de skruer, der skal give plads til parasolstangen, og efterfølgende stramme skruerne igen, når først parasollen er på plads.

 

Halvor

Parasolbeslaget Halvor egner sig til de tynde, lodrette tremmer på dit altangelænder. For at vurdere om beslaget passer til dit gelænder, skal du derfor måle den lodrette tremmes dybde, der maksimalt må være 7 cm, og bredden, der maksimalt må være 4 cm.

Da beslaget går hånd i hånd med parasoller, der har en rørdiameter på op til Ø28 og Ø38 mm, vil du, hvis målene på dit altangelænder passer til målene på beslaget, have mulighed for at vælge mellem alle vores udbudte parasoller.

Monteringen af Halvor minder meget om monteringen af de andre beslag. Du skal først skille beslaget ad ved at skrue skruerne af, der holder beslaget sammen. Hernæst skal du placere beslaget dér på dit altangelænder, hvor du ønsker at have din parasol, for igen at samle beslaget med skruerne. Monteringen af beslaget vil nu være klaret, og du kan endelig gøre plads til parasolstangen ved at løsne de andre skruer på beslaget, som du igen skal stramme, når først parasollen er placeret.

 

Sumo  

Sumo beslaget er det ideelle beslag til et bredt altangelænder og til lukkede altaner, omgivet af murværk eller lignende. Forinden køb af beslaget, skal du først måle altangelænderets bredde, der skal være mellem 5-11 cm.   

Passer parasolbeslaget til dit altangelænder, kan du frit vælge mellem vores udvalg af altanparasoller med en rørdiameter på op til Ø28 og Ø38 mm.

For at montere beslaget på altangelænderet skal du først løsne skruen, der skal spænde beslaget fast til gelænderet, og herefter placere beslaget dér, hvor det passer dig, for igen at stramme til. Når monteringen af beslaget er i orden, skal du, ligesom tilfældet med alle de andre, først løsne de andre skruer, der skal give plads til parasolstangen, og også stramme disse til, når først parasollen er sat på plads.

 

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse!